• KK SPOJE Bratislava • Kontakt


   KK Spoje Bratislava  

Občianske združenie
Kolkársky klub SPOJE BRATISLAVA
  Palisády 53, 811 06 Bratislava

spoje@fatra.net


IČO: 42 17 64 84
DIČ: 20 22 98 05 64


 • Eva  U h l í k o v á, predseda:
      
  eva.kralicka@gmail.com  0907/ 73 57 82
 • JUDr. Martina  H e g e d ü š o v á, tajomníčka:
      
  martina.kanovska@gmail.com 0904/ 28 96 96
 • Jozef  C i b u l a, podpredseda:
      
  j.cibula@upcmail.sk0910/ 62 64 63
 • Michal  S e r b í n, kontrolór, administrátor:
      
  michal@fatra.net 0944/ 30 03 37
 • vedúci tímu "Spoje A": •
 • vedúci tímu "Spoje B": •

   


  Domáca – materská kolkáreň: Bratislava Pasienky, Trnavská cesta 31 (29/A)


Tento obsah bol zaradený v • Kolkársky klub SPOJE Bratislava •. Zálohujte si trvalý odkaz.