• Turnaje na Pasienkoch •

 

POZVÁNKY / PROPOZÍCIE / VÝSLEDKY:

NAJBLIŽŠÍ TURNAJ NA PASIENKOCH:
  Bratislavská 120tka
9.5. – 27.7.2017
 
Vážení priatelia:
Od pondelka 5.6. kolkáreň BA Pasienky je opäť O.K. a pokračujeme v BA-120tke od zápasu č.30 podľa plánu. Ďakujem za pochopenie.

 

VÝLEDKY z 1.4.2017

 

decembrové turnaje v roku 2016


VÝSLEDKY
z 18.12.2016

VÝSLEDKY
z 26.12.2016


=>> tu vo formáte PDF

=>> tu vo formáte JPG

Prihlasovací / rezervačný systém na turnaje
Kolkáreň Pasienky Bratislava:
(momentálne s cez systém neprihlasuje na žiadnu akciu)


Vysvetlivky nájdete nižšie pod kalendárom a formulárom.

 

  i   VYSVETLIVKY:

Krátky slovník pre pomoc pri rezervácii:

 • Reservation = Rezervácie
 • Please select the days and hours from calendar. = Vyberte dni a hodiny z kalendára.
 • Check in = Prihlásiť sa (zapísať sa) na deň (dátum)
 • Start at = Začiatočná hodina
 • Finish at = Hodina ukončenia
 • No book items = Prihlásiť osôb (1 až 6)
 • Contact information = Kontaktné informácie
 • Order = Objednávka
 • Book now = Rezervovať teraz
 • available = k dispozícii (môžete sa prihlasovať)
 • unavailable = nedostupné (nemôžete sa prihlásiť)

——————————————————–
Rezervovať / prihlásiť sa môžete na turnaje, ktorých dátum je v kalendári odlíšený inou farbou (zelenou alebo čiernou). Pri pohybe kurzorom (šípkou) sa vám na danom dátume objavia možnosti prihlásenia (rezervácie hracieho termínu) so začiatočnými časmi. Po kliknutí na dátum sa on zobrazí nižšie v prihláške (rezervačnom formulári) v políčku "Check in" a pod kalendárom sa zobrazia možnosti časovej rezervácie hracieho termínu. Kliknutím na zvolenú časovú rezerváciu sa prenesie hodina začiatku (Start at). Pri Amatérskom turnaji 1.4.2017 je hrací interval 1/2 hodiny. V ďalšom políčku "No book item" kliknutím prihlásite počet hráčov z možností 1 až 6. Potom vypíšete kontakt v sekcii "Contact information", kde kliknutím pod políčkom "Kategória" vyberiete MUŽI alebo ŽENY. Ak chcete zaradiť do hodnotenia aj Vaše 4-čl. družstvo uveďte jeho názov, tento údaj nie je pre odoslanie formulára povinný. NEZABUDNITE na Email je povinný. Ďalej môžete uviesť telefónne číslo (kliknutím na "AB" zvoľte krajinu Slovakia). Keď máte prihlášku vyplnenú potvrdíte ju (odošlete ju) kliknutím  pod políčkom "Order" na tlačidlo "Book now". Takto odoslaná registrácia sa automaticky prejaví v kalendári obsadením termínu – hracieho času.  -Ďakujem, *MS*